Naší nabídkou pokrýváme celou šíři kominických služeb.

Ceník

Kontrolní spal. Cesty 420 Kč
Čištění kom. průduchu 200 Kč
Měření úniku Co 250 Kč
Měření vlhkosti palivového dříví 250 Kč
Zkouška těsnosti kouřem 850 Kč
Pasportizace 500 Kč/1 ks
Akutní výjezd ke spalinové cestě mimo prac. dobu (ucpaný komín, netěsnící kouřovod…) 500 Kč
Strojové odstranění dehtu (Tuhá paliva) 500 Kč/1m
Revizní zpráva (ke kolaudaci) 1 500 Kč
Výměna komínových dvířek 1 000 Kč
Výroba kontrolního otvoru 2 500 Kč
Vložkování kom. průduchu Viz předběžná kalkulace
Frézování kom. průduchu od: 1 000 Kč/1m
Zapojení spotřebiče, výměna kouřovodu, instalace nového kouřovodu, montáže stříšek, stavby komínů, opravy nadstřešních částí… Nabídka zdarma
Doprava do 15 km od Brna Zdarma
Doprava nad 15 km od Brna 5 Kč/km
Hodinová sazba 200 Kč